8/4/2011 น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ Archives - เรื่องย่อละคร