8/4/2011 ตระการ พันธุมเลิศรุจี Archives - เรื่องย่อละคร