8/4/2011ตระการ พันธุมเลิศรุจี Archives - เรื่องย่อละคร