แก้วสารพัดนึก

แก้วสารพัดนึก ถ้าคุณมีแก้วสารพัดนึกอยู่ในมือ คุณสามารถอธิษฐานขอพรสามประการ คุณจะขออะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.