นางละคร

นางละครนางละคร ละครรักโรแมนติคที่สร้างความเร้าใจในทุกบรรทัดของเรื่อง

บุษราคัม…หญิงสาวที่สวยงามจนหาหญิงใดมาทัดเทียมไม่ แต่เธอก็ต้องพบกับเคราะห์กรรมแสนสาหัส ด้วยใบหน้าแสนน่าเกลียดน่ากลัวดั่งผีป่าซาตาน ปานตะวัน…หญิงสาวที่มีแต่ปมปัญหา ปัญหาที่ร้อยรัดด้วยตัวของเธอเอง แต่แล้วเคราะห์กรรมก็ยังไม่หมดสิ้น เธอหลงลืมทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจของเธอเอง

ไวทยา…ชายหนุ่มที่ไม่รู้ชาติกำเนิดว่ามาจากไหน เขาผู้ซึ่งมีปมปัญหาไม่แพ้หญิงสาวทั้งสอง ปัญหาที่ร้อยรัดของทั้งสองหญิง หนึ่งชาย ต่างรอการคลี่คลายปัญหา… จาก นางละคร เพียงผู้เดียว

ผู้กำกับ : สำรวย รักชาติ
ผลิตโดย : ดีด้า
เขียนบท : จิตราภา
บทประพันธ์ : วราภา

นักแสดง
นุติ เขมะโยธิน แสดงเป็น ไวทยา
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ แสดงเป็น ปานตะวัน
พิศมัย วิไลศักดิ์
ปนัดดา โกมารทัต
สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์
เฉลิมพร พุ่มพันธ์วงศ์
วีรยุทธ รสโอชา
สุดารัตน์ เดชากุล
บริบูรณ์ จันทร์เรือง แสดงเป็น ปถวี
จันทนีย์ สิงห์สุวรรณ
ชุติพร ทรัพย์เสริมศรี
ภคกุล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา แสดงเป็น ภวรี
บรรเจิดศรี ยมาภัย
อุษา ทนตาวัล
อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา
ฤทธิ์ ลือชา
เชน เมืองครุฑ
เทพยุดา ศรียาภัย
อติเทพ ฤทธิ์ไกวัล
วชิระ บุรพรัตน์
จิตรลดา จำเริญ
นุชจรินทร์ วงศ์จินดา
นุชนารถ โชติปริญญานนท์
ดวงฤดี พูนพัฒน์
รจิต ภิญโญวนิช
สุระ มูรธานนท์
สป๊อก เขี้ยวเพชร
ศิริวรรณ ทองแสง
อินทิรา แดงจำรูญ
ภคกุล สนิทวงศ์ฯ
ด.ญ. มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์
ดารารับเชิญ
อรรถชัย อนันตเมฆ
ปิยะดา เพ็ญจินดา
ชาคร ดัสกร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.