นวลนางข้างเขียง 2536

นวลนางข้างเขียง เป็นเรื่องราวชีวิตของหญิงสาวผู้อยู่กับเขียงหมู แต่ผันแปรไปเป็นนางแบบโฆษณาขายแชมพูเพราะความงามของเส้นผม ความรักของเธอกับจิตกรหนุ่มผู้รักอิสระ มันจะดำเนินไปเช่นไร

รายชื่อนักแสดง นวลนางข้างเขียง

1.ยุทธพิชัย ชาญเลขา แสดงเป็น ไพรัช
2.ชฎาพร รัตนกร แสดงเป็น หมวย
3.สมฤทัย กล่อมน้อย แสดงเป็น อัญชลี
4.ทนงศักดิ์ ศุภการ
5.ยุวดี เรืองฉาย
6.ชลวิทย์ สุขอุดม
7.เด่น ดอกประดู่
8.อัญชลี ไชยศิริ
9.ปทุมวดี โสภาพรรณ
10.นารถวลี ศรีสกุล
11.อนุชา อึงวัฒนา
12.หม่ำ จ๊กม๊ก
13.อติเทพ ฤทธิ์ไกวัล
14.ศิริวรรณ ทองแสง
15.ชลลพรรษ พจนวิจิตร
16.ลกมล ศรัทธาทิพย์
17.ธิติยา นพพงษากิจ
18.กนกวรรณ ปุรานนท์
19.เกษริน พูลลาภ
20.เพ็ญศิริ สุภาพันธ์
21.ลัดดาวรรณ์ สนธิ
22.พรอนนันต์ ศรีจันทร์
23.ด.ญ.เกศสุดา ลวงศรีราช
24.ด.ช.ยุทธศักดิ์ ศิริสุวรรณรัตน์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.