ขบวนการคนใช้

เรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้านายกับบรรดาคนใช้ทั้งหลาย ที่คอยสร้างปัญหาอยู่ตลอดเวลา จนเป็นที่มาของความสนุก

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.