Tag Archives: สายธาร นิยมกาญจน์

ตามรอยรัก 2542

ตามรอยรัก เป็นเรื่องราวของ อรเอียด (จารุณี สุขสวัสดิ์) ถูกสามีทอดทิ้งเพื่อไปอยู่กับ วิภา (อภิรดี ภวภูตานนท์) ชีวิตของอรเอียดกับวิภานั้นช่างมีวิถีชีวิตต่างกันราวกับสีขาวและสีดำ ขณะที่ฝ่ายแรกใช้สติสัมปชัญญะ ความรับผิดชอบและความดีงาม เลี้ยงลูกๆ ให้เติบโตเป็นคนหนุ่มสาวที่มีคุณภาพต่อสังคม อีกฝ่ายก็เลี้ยงลูกด้วยเงินตราและอารมณ์ จนลูกสาวสองคนที่กำลังผลิบานเหมือนดอกไม้แรกแย้มกลายเป็นคนสร้างปัญหาให้กับทั้งครอบครัวและสังคมอย่างยากที่จะแก้ไข ในขณะที่อรเอียดก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งข้าราชการชั้นสูง ต้องสะสางปัญหาราชการงานเมือง แต่วิภากลับสางปัญหาของตัวเองและลูกๆ เกือบจะไม่ทันการ

ความภาคภูมิใจของอรเอียด จึงไม่ได้อยู่แค่การเอาชนะใจคนทั้งเมืองอย่างขาวสะอาดเพียงประการเดียว หากแต่รวมถึงการที่เธอสามารถส่งลูกๆ ขึ้นฝั่งและประคองชีวิตของแต่ล่ะคนไปได้อย่างราบรื่นด้วยความรักของคนรอบข้าง

นักแสดงละคร ตามรอยรัก
จารุณี สุขสวัสดิ์, ดนัย จิรา, ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์, นิเวศน์ กันไทยราษฎร์, พรสุดา ต่ายเนาว์คง, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, รสริน จันทรา, มานพ อัศวเทพ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, วสันต์ กรรณภูติ, ศราวุธ นวแสงอรุณ, ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี, สันติสุข พรหมศิริ, สายธาร นิยมกาญจน์, สินีนาฏ โพธิเวส, อภิรดี ภวภูตานนท์, เขมสรณ์ หนูขาว, เจจินตัย อันติมานนท์, เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์, ไกรลาศ เกรียงไกร, ไบรอน บิชชอพ

ปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผม

ปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผม เป็นเรื่องราวของสองพี่น้อง เต้ย และ ต้น คนหนึ่งเป็นนักศึกษาที่กำลังค้นหาตัวเอง ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นวิญญาณ