8/4/2011เชิญจุติ มณเทียรมณี Archives - เรื่องย่อละคร