Tag Archives: เคหาสน์ดาว

เคหาสน์ดาว

เคหาสน์ดาว เป็นเรื่องราวของ “คุณเขียว” หนุ่มสถาปนิกที่มีบุคลิกซื่อๆ มองโลกในแง่ดี และไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร กับ “คุณจ๋อม” อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้างบ้านของตนเองเพื่อแม่ และน้องสาว จากความฝันของคุณจ๋อม ทำให้ได้มารู้จักกับ คุณเขียว และความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ได้ก่อตัวขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นความรัก

นักแสดงละคร เคหาสน์ดาว
ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง แสดงเป็น คุณเขียว (สงคราม สัมพันธ์พงษ์)
นุสบา วานิชอังกูร แสดงเป็น จ๋อม (ดาวส่อง)