Tag Archives: อลิสา อินทุสมิต

เลือดเข้าตา

ลือดเข้าตา เป็นเรื่องราวของ ร.ต.ต.พันแสง อัศวโกวิทวัฒน์ นายตำรวจหนุ่มผู้เพิ่งการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พันแสงเป็นนายตำรวจที่มีอุดมการณ์ แม้พ่อจะไม่เห็นด้วยกับการเป็นตำรวจเนื่องจากทางบ้านมีฐานะ พันแสงเป็นตำรวจที่มีอัธยาศัยดีเป็นกันเองกับนายตำรวจชั้นประทวน จึงไม่เป็นที่ชอบใจของนายตำรวจสัญญาบัตรด้วยกัน อีกทั้งพันแสงยังกล้ากระทำสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ตำรวจอื่นไม่ทำ จึงถูกสั่งให้ย้ายจากนครบาลไปประจำสถานีตำรวจดอนสัก ซึ่งเป็นอำเภอเล็ก ๆ แห่งหนึ่งติดกับชายแดนพม่า เมื่อมาถึงพันแสงได้ช่วยชีวิตสารวัตรก้อนเส้าไว้ได้จากการถูกลอบยิง พันแสงคิดว่าสารวัตรก้อนเส้า ผู้เป็นสารวัตรใหญ่ประจำอำเภอ เป็นนายตำรวจและผู้บังคับบัญชาที่ดี แต่แท้ที่จริงแล้ว สารวัตรก้อนเส้าเป็นนายตำรวจที่ทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งอำนาจและลาภยศเงินทอง ซึ่งขัดต่ออุดมการณ์ของพันแสง พันแสงพยายามขัดขวาง ในที่สุด เมื่อ “เลือดเข้าตา” พันแสงจึงต้องลุกขึ้นมาจับปืนสู้กับสารวัตรก้อนเส้า ถึงแม้จะเป็นนายตำรวจยศต่ำกว่าและเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ตาม