Tag Archives: สุสานคนเป็น

สุสานคนเป็น

ถ้าคุณยังไม่ตาย แต่สภาพร่างกายของคุณทำให้ทุกคนลงความเห็นว่าคุณตายไปแล้วพร้อมใจกันนำคุณไปฝังไว้ ณ ป่าช้า ทั้งๆที่ความรู้สึกของคุณยังมีอยู่ครบถ้วน คุณจะทำยังไง

หญิงคนหนึ่ง(ลั่นทม) มีสภาพดุจคนที่ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ตาย เธอจึงเผชิญกับความตายอย่งาทารุณที่สุด ทั้งๆที่เธอมีความรู้สึกทุกอย่าง รู้ตั้งแต่พิธีอาบน้ำศพ มัดตราสังข์ รู้แม้กระทั่งใครต่อใครช่วยกันยกร่างของเธอลงโลงศพและปิดฝาตรึงตปู

เมื่อเธอฟื้น จึงกลัวความตายที่จะเกิดขึ้นขณะเมื่อเธอยังมีชีวิตอยู่ ดังนั้น เธอจึงได้สร้างสุสานของเธอเตรียมพร้อมไว้ เป็นสุสานของคนเป็นๆ มีเครื่องใช้ครบถ้วน อำนวยความสุขสะดวกสบายทุกอย่าง แต่เมื่อสุสานเสร็จ เธอถึงได้รู้ว่าแม้จะเตรียมพร้อมทุกอย่างสำหรับความตาย แต่ก็ไม่มีอะไรจะช่วยได้เมื่อเธอถูกหักหลังจากคนที่เธอไว้ใจที่สุด เธอถูกบังคับให้เข้าไปอยู่ในสุสานทั้งๆที่ยังมีชีวิตอยู่ สุสานที่สำหรับคนตายแล้ว แต่เธอยังไม่ตาย