8/4/2011 ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์ Archives - เรื่องย่อละคร