Tag Archives: ประวิทย์ เปรื่องอักษร

บัวแล้งน้ำ 2533

บัวแล้งน้ำ เป็นเรื่องของผู้หญิง 5 คน ที่มีปมชีวิตแตกต่างกัน แต่ได้รับการอุปการะจาก”คุณท่าน”ให้เติบโต ปมชีวิตที่แตกต่างกันของแต่ละคนทำให้ทางเดินของชีวิตไม่เหมือนกัน บางคนดีขึ้น บางคนแย่ลง แต่นั่นขึ้นอยู่กับว่า ยอมรับทางชีวิตของตัวเองได้แค่ไหน