8/4/2011 ทองขาว ภัทรโชติชัย Archives - เรื่องย่อละคร