8/4/2011ทรงสิทธิ รุ่งนพคุณศรี Archives - เรื่องย่อละคร