8/4/2011 ซี ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ Archives - เรื่องย่อละคร