8/4/2011 จารุณี สุขสวัสดิ์ Archives - เรื่องย่อละคร