โสนบานเช้า คัดเค้าบานเย็น

หญิงสาวสองคน ที่เติบโตภายในรั้วบ้านเดียวกัน แต่นิสัยต่างกันอย่างสุดขั้ว
คู่แค้นคู่อาฆาตที่ สุดท้ายโชคชะตาพัดพาให้ต้องหันมาเผชิญหน้ากันอย่างเลี่ยงไม่ได้

นักแสดงละคร โสนบานเช้า คัดเค้าบานเย็น

สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์
รชนีกร พันธุ์มณี
เอกรัตน์ สารสุข
ศุภวัตน์ อ่ำประสิทธิ์
เมทนี บุรณะศิริ
สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ
ศุภวัฒน์  อำประเสริฐ
เมทนี  บุรณศิริ
ดนัย  จิรา
พิจิตตรา  สิริเวชชะพันธ์
เกริก  ชิลเลอร์
เนาวรัตน์  ยุกตะนันท์
ภัสสร  บุญยเกียรติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.