แช่มช้อย

แช่มช้อย เป็นเรื่องราวของ โจ้ซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่ โตในต่างประเทศ และย้ายกลับมาเรียนการโรงแรมในประเทศไทย มีใจฝักใฝ่ในศิลปะการแสดง และ หลังจากได้สัมผัสกับนาฎศิลป์ไทย โดยการชักนำของครูจินตนา ผู้สอนศิลปะสากลที่มีรากของความเป็นไทยมามาก โจ้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในความแช่มช้อยของนาฎศิลป์ และคนที่อยู่ในสายอาชีพนี้ จึงใช้เวลากับการค้นคว้า หาความรู้ ทั้งๆที่วิชานี้เป็นเพียง กิจกรรม ในมหาวิทยาลัย

โจ้ได้เห็นความเสื่อมสลายของศิลปะเก่าแก่ เพราะขาดการบูรณาการ ขาดการจัดวางที่เหมาะสม ขาดความสามัคคี คนรุ่นใหม่หันมานิยมศิลปะสากลอย่างไม่รอบรู้ นอกจากจะทำให้ศิลปะของตนเองเสื่อมความนิยมแล้ว ยังไปทำลายศิลปะของผู้อื่น โจ้จึงคิดหาวิธีพัฒนางานของครูทองดีที่กำลังล่มสลายให้ฟื้นคืนชีพด้วยการช่วยเหลือของครูจินตนา และน้ากานดา ประสบอุปสรรคนาๆ ซึ่งล้วนทำให้โจ้เติบโตทางปัญญา หูตาสว่างขึ้น ทั้งในเชิงศิลปะ และการดำรงชิวิต

กานดา เป็นหญิงมีการศึกษาดี เป็นภรรยาของอาวิโรจน์ พี่ชายของพ่อที่เป็นนักธุรกิจโฆษณาที่มีชื่อมีความรู้เชิงวัฒนธรรมมากกว่าสามี เพราะมาจากครอบครัวที่ละเมียดละไม ได้เรียนรู้คุณค่าของตนเอง เมื่อใจมีทุกข์และชนะใจสามีที่เคยมองเธออย่างหญิงไร้ค่า น่าเบื่อ

แช่มช้อย

ควบคุมการผลิตโดย ธิติมา สังข์พิทักษ์

ละครเรื่อง แช่มช้อย เป็นละครปี พ.ศ. 2548 ที่ไม่ได้ออกอากาศ

ผู้กำกับ : ภัทราวดี มีชูธน
บทประพันธ์ : ดินสอดำ ประกายน้ำใส

นักแสดง
โกสินทร์ ราชกรม
ธัญสินี พรมสุทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.