เลือกแล้วคือเธอ

นักแสดงละคร เลือกแล้วคือเธอ

มณฑล จิรา
ญดา โชติชูตระกูล
อานัส ฬาพานิช
เอมี่ กลิ่่นประทุม
เจมี่ บูเฮอร์
สุปราณี เจริญผล
นพชัย ชัยนาม, จุรี โอศิริ
อรนภา กฤษฏี
ชนานา นุตาคม
นวลปรางค์ ตรีชิต
พนิดดา นิลรัตน์ฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.