เชลยศักดิ์ 2534

ม.จ.ไตรศักดิ์ สันติวงศ์ เสด็จพ่อของอลิสา (จินตรา สุขพัฒน์)  และอดิศักดิ์ (ฐาปกรณ์  ดิษยนันท์)  แต่ก่อนที่จะจากได้ฝากฝังความแคนระหว่างตระกูลอัศวราช กับสันติวงศ์ ให้สองพี่น้องช่วยกันแก้แค้นสานต่อให้สมใจบรรพบุรุษสงครามโลกยุติลงเสรีไทย กลายเป็นวีระบุรุษของไทยทั้งมวล  โยธิน อัศวราช (ลิขิต เอกมงคล) กลับบ้านมาพร้อมด้วยภิรมยา (สมรัชนี เกสร) สาวคู่รักพระยาสวามิภักดิ์ราช กลุ้มใจกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และการค้าย่ำแย่ อดิศักดิ์เลยคิดแก้แค้นแทนพ่อ สวมรอยฉวยโอกาสหวังแก้ค้นให้สาสม จนกระทั่งพระยาสวามิภักดิ์เสียที ชิวิตของโยธินเลยหักเห เพราะต้องตกเป็นเชลยของอดิศักดิ์ หนึ่งปีเต็ม ๆ  โยธินเลยกลายเป็นคนละคน ท่ามกลางความพอใจของสองพี่น้องเป็นอันมาก ชีวิตที่ขมขื่นที่ม่อนผาหลวง ของโยธินที่ดำเนินไปแต่ละวันจนกระทั่งได้รู้จักกับอานนท์(ด.ช.ปอ เนติลักษณ์) ซึ่งเป็นญาติห่างๆ กับอลิสาและอดิศักดิ์ แต่โยธินพยายามปกปิดฐานะตัวเองยิ่งปิดเท่าไรอดิศักดิ์ก็ยิ่งต้องการเปิดเผย ให้มากเท่านั้นอดิศักดิ์ให้โยธินเป็นครูให้กับอานนท์ด้วยแผนการอันแยบยล โยธินพยายามเร่งวันเร่งคืนเพื่อให้ครบหนึ่งปีเต็มและยิ่งสาแก่ใจอดิศักดิ์ และอลิสามาก เพราะต้องการให้โยธินมารับรู้บารมีและอำนาจของตนด้วย โยธินหนีไปให้ไกลแสนไกล แต่ก็ไปไหนไม่ได้ โยธินเขียนจดหมายไปให้พ่อ แต่จดหมายถูกอดิศักดิ์กักเอาไว้

 

ร่วมด้วย ฐาปกรณ์ ดิษยนันท์, อรรถชัย อนันตเมฆ, วีรยุทธ รสโอชา, สมรัชนี เกษร, วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง, สมบัติ เมทะนี, ชนาภา นุตาคม, ธงไท ธวัช, สุระ มูรธานนท์, สมชาย สามิภักดิ์, บุญส่ง ดวงดารา, ทวนธน คำมีศรี, ราชิต ชูเมือง, ด.ช. ปอ เนติลักษณ์, ดวงดาว จารุจินดา, วิทยา สุขดำรงค์, สยุมพร รัตนปรารมย์, วันต์ กรรณภูติ, ระวิน ชุมเกษียร

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.