เงา

ความรักคือความตาย คนดีย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาเสมอ ไม่มีใครเลยไม่เคยร้องไห้ เนื่องจากพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักและอะไร คือสิ่งนั้น ที่ไม่น่าเข้ามาปะปนกับมนุษย์ได้ เพระความแตกต่างกันด้วยชาติภูมิ ด้วยเหตุปลและสิ่งแวดล้อม แสงเพลิงเบื้องล่างลุกโชติช่วงฟ้าสะเทือนและแผ่นดินลั่น รูปเงาตระหง่านล้มหายไปช้า ๆ แต่พร้อมที่จะเลือนหายไปช้า ๆ แต่พร้อมที่จะเลือนลับหายไป เงาที่จะติดตามมนุษย์ทุกรูปทุกนามไม่ว่างเว้น เงาที่จะแลเห็นทั้งความดี ความชั่ว ของผู้กระทำ เงาที่วันหนึ่งจะปรากฎขึ้นข้าง ๆ และพร้อมที่จะยื่นหัตถ์อันเยือกเย็นมาแตะเบา ๆ บางที เงา นั้นจะกำลังประทับอยู่ใกล้ ๆ เราแล้วกระมัง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.