เก้าอี้ขาวในห้องแดง 2542

เธอทำทุกอย่างเพื่อความรัก มรดกที่ควรจะได้จึงเป็นสิ่งไร้ค่าสำหรับเธอ

เก้าอี้ขาวในห้องแดง เป็นเรื่องราวรักสามเส้าของสามเพื่อนรัก ละเวง บูรพา และ สาวิตรี มีการสอดแทรกเนื้อหาของการดำเนินชีวิต ความเติบโตทางด้านอารมณ์ตามวัยของตัวละครแต่ละตัวอย่างละเอียดอ่อน โดยมี ตะวันฉาย/ อินทร /จิตดี สามชายหนุ่มที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวพันกับชีวิตละเวงต่างวาระกัน แต่มีเพียง อินทร เท่านั้น ที่เปรียบเสมือนคนที่เป็นดั่งคนช่วยพยุงวันเวลาที่ละเวงเหนื่อยล้า พบกับความสูญเสียและเสียใจ ทั้งการจากไปของตะวันฉาย และความรักระหว่าง บูรพา กับ สาวิตรี แม้ว่าในเริ่มแรก ละเวงจะมองอินทร เป็นคนที่ปากร้ายและดูเย็นชา แต่ความนิ่งงันและสายตาที่อ่อนโยนของเขา กลับกุมหัวใจเธอได้

รายชื่อนักแสดงละคร เก้าอี้ขาวในห้องแดง พ.ศ. 2542

พล ตัณฑเสถียร แสดงเป็น อินทร
นิธิ สมุทรโคจร แสดงเป็น บูรพา
สิริยากร พุกกะเวส แสดงเป็น ละเวง
คลาวเดีย จักรพันธุ์ แสดงเป็น สาวิตรี
บัณฑิต สาวแก้ว แสดงเป็น ตะวันฉาย
ภาณุเดช วัฒนสุชาติ แสดงเป็น จิตดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.