อารีดัง

อารีดัง เป็นเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้น ในระหว่างสงครามเกาหลีปี 2496 ระหว่างนายทหารไทย และสาวเกาหลี ที่ต้องพลัดพรากจากกันเมื่อสงครามจบไปแล้ว ภูผาจะต้องกลับประเทศไทย และสัญญาว่าจะกลับคนรักที่เกาหลี

นักแสดงละคร อารีดัง

พล ตัณฑเสถียร แสดงเป็น ร.ท. ภูผา
กุลณัฐ ปรียะวัฒน์ แสดงเป็น โอ ซู จี
ตระการ พันธุมเลิศรุจี แสดงเป็น ปาร์ค คิม ยอง
เจนนิเฟอร์ โปลิตานนท์ แสดงเป็น จันทร์วารี
ปวีณา ชารีฟสกุล แสดงเป็น เด่นเดือน
ณัชพล กรรณสูต แสดงเป็น เอกณรงค์
ศิตา เมธาวี แสดงเป็น ยูซิน
โกวิท วัฒนกุล แสดงเป็น โอ ชิ โฮ
สุเชาว์ พงษ์วิไล แสดงเป็น สมเทพ
รสริน จันทรา แสดงเป็น ทิพย์วิภา
สุดหทัย ชมพนา แสดงเป็น คิม ซุน ยี
สุพรรณา กิ่มศาสตร์ แสดงเป็น มุกดา
นเรศ วรรณแก้ว แสดงเป็น โอ ซุน ซอง
ตรีนุช ทิมเจริญ แสดงเป็น บุญปลื้ม
คณิต อักษรนันทน์ แสดงเป็น ทรัพย์ไพศาล
ชาย ปัญญาพิทักษ์พงศ์ แสดงเป็น ร.ต. วัลลภ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.