8/4/2011

อรุณสวัสดิ์ - เรื่องย่อละคร เรื่องย่อละคร อรุณสวัสดิ์ - เรื่องย่อละคร
อรุณสวัสดิ์
(No Ratings Yet)
Loading...
อรุณสวัสดิ์
บทประพันธ์ :
จุลลดา ภักดีภูมินทร์
บทโทรทัศน์ :
ดิษย์ลดา
ผลิตโดย :
กันตนา
ผู้กำกับ :
นักแสดงนำ :
ศรราม เทพพิทักษ์, วิชชุดา สวนสุวรรณ, โชคชัย เจริญสุข, กวินนา สุวรรณประทีป, มนตรี เจนอักษร, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
เรื่องย่อ :

เม่น เด็กวัยรุ่น ขี้อาย เรียบร้อย เรียนดี เม่นเป็นตัวแทนของวัยรุ่นของทุกยุคที่มีปัญหาความไม่เข้าใจในครอบครัว เห็นสังคมเพื่อนสำคัญกว่า โชคดีที่เม่นมาจากพื้นฐานครอบครัวที่ดีจึงเติบโดเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพ


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.