หุบเขากินคน

บดินทร์ วิชชุ อัชฌา บุญชู และวิทยา ทั้ง 5 คนมาเข้าค่ายลูกเสือในบริเวณวัดร้างเก่าแก่แห่งหนึ่งในเขตอีสานใต้ ระหว่างเดินทางไกลได้ข้าม “เครือเขาหลง” และหลุดข้ามมิติย้อนอดีตไปยังอาณาจักรวยาธปุระ เมืองแห่งอารยธรรมเก่าแก่อันรุ่งเรืองของชนชาติขอมในอดีตเมื่อ 1,500 ปีก่อนหน้า ทำให้พวกเขาต้องผจญกับเรื่องราวต่างๆมากมาย ต้องเข้าสู่หุบเขากินคน และสุดท้ายได้กลับบ้านในยุคปัจจุบันเพียง 4 คน

นักแสดงละคร หุบเขากินคน

แอนดริว เกร้กสัน แสดงเป็น อัชฌา
ราโมน่า ซาโนลารี่ แสดงเป็น ทีร่า
พลังธรรม กล่อมทองสุข แสดงเป็น บดินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.