หัวใจมีเงา

นักแสดงละคร หัวใจมีเงา
พัสสน ศรินทุ แสดงเป็น โยธา สิทธิ์พิทักษ์
กุลสตรี ศิริพงษ์ปรีดา แสดงเป็น อมาวสี ราชเดชา
แวร์ โซว แสดงเป็น ละเวง อินทรักษ์
เกริก ชิลเลอร์ แสดงเป็น กวี วงศ์เกียรติอนันต์
นิออน อิสรา แสดงเป็น พิมพา
กมลา กำภู ณ อยุธยา แสดงเป็น กรองทอง
พรหมมาตร วงที แสดงเป็น อรชุน
ปอรรัชม์ ยอดเณร แสดงเป็น ป่านแก้ว
ดวงใจ หทัยกาญจน์
สุวัจชัย สุทธิมา
ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์
จันทนา ศิริผล
นึกคิด บุญทอง
วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ (รับเชิญ)
ชุลีพร ดวงรัตนตรัย
สีเทา
กิตติ กิติศัพท์
หลักเขต วสิกชาติ
พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.