หลวงตา

นักแสดงละคร หลวงตา พ.ศ. 2543

เทพ โพธิ์งาม แสดงเป็น หลวงตา

เพ็ญเพชร เพ็ญกุล แสดงเป็น รตต.ฉัตรชัย

ฐนิชา ดิษยบุตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.