รัตนาวดี

หม่อมเจ้าหญิงรัตนาวดีหรือท่านหญิงรัตน์ได้เดินทางไปยังยุโรปพร้อมกับป้าสร้อย ท่านพจน์พี่ชายได้ฝากฝังให้ท่านดนัยเพื่อนสนิทเป็นคนพาเที่ยว แต่ท่านดนัยไม่อยู่ ทำให้ไม่ได้รับจดหมาย ท่านหญิงรัตน์จึงไปคอยเก้อ ระหว่างที่อยู่ลอนดอนหญิงรัตน์นำจดหมายไปให้ท่านดนัย และพบท่านดนัยในชุดผ้ากันเปื้อน ทำให้เข้าใจผิดคิดว่าท่านดนัยเป็นนายเล็กมหาดเล็กรับใช้ของท่านดนัย ด้วยความที่กลัวว่าหญิงรัตน์จะเสียหน้า ท่านดนัยจึงบอกไปว่าท่านคือนายเล็ก เมื่อเห็นหญิงรัตน์ท่านดนัยก็ชอบทันทีจึงให้ท่านพจน์ช่วยสามสัมพันธ์ให้ โดยการบอกหญิงรัตน์ว่าจะให้นายเล็กพาเที่ยว ยุโรปนั่นแหละ เที่ยวโดยรถยนต์สามารถขับไปได้เพราะแผ่นดินต่อกัน) ดังนั้นหญิงรัตน์ ป้าสร้อย และนายเล็ก(ท่านดนัย)จึงได้ออกเดินทางไปด้วยกันโดยนายเล็กอาสาขับรถให้ เดินทางไปหลายประเทศในยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน อิตาลี ลิคเคนสไตน์

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.