บ้านไร่ริมธาร

ปลัดหนุ่มไฟแรง ที่มีความตั้งใจจะพัฒนาชนบท อยากให้คนที่มีฐานะยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กับเรื่องราวของอุดมการณ์ที่มีความรัก พ่อแง่แม่งอนเข้ามาเกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.