บาปปรารถนา

นักแสดงละคร บาปปรารถนา

ฉัตรชัย เปล่งพานิช
ดวงตา ตุงคมณี
ลลิตา ปัญโญภาส

บาปปราถนา ออกอากาศทางช่อง 3 ปี พ.ศ. 2527

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.