น้ำตาหยดสุดท้าย

น้ำตาหยดหนึ่งไหลรินอาบผิวแก้มและปาลชาติก็เช็ดมันทิ้ง หล่่อนปรารถนาที่จะให้มันเป็นน้ำตาหยดสุดท้ายสำหรับหล่อนเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.