นาคราช

นาคราช เป็นเรื่องราวของความรุ่งเรืองในอดีต ความรักความหวังและคำมั่นสัญญา ระหว่าง “นาคราช” ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์กับมนุษย์ ผู้ซึ่งยังติดอยู่ในห้วงกิเลส เมื่อเจ้าฟ้าเมืองมายไม่รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับ “นาคราช” ความล่มสลายของเมืองมายจึงเป็นผลตอบแทนที่รุนแรงและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

นักแสดงละคร นาคราช
ฉัตรชัย เปล่งพานิช (เจ้าล่าฟ้า/เจ้าแสนผา)
จ้นทร์จิรา จูแจ้ง (เจ้าแพงเมือง)
ธัญญา โสภณ (เจ้าละอองคำ)
สถาพร นาควิลัย (เจ้าเมืองอินทร์)
เกรียงไกร อุณหะนันท์ (ม.ร.ว.รังสี)
รัญญา ศิยานนท์ (บัว)

ละคร นาคราช ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2534 – วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2535

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.