ซุ้มสะบันงา

เธอเป็นดั่งซุ้มไม้เลื้อย ให้ความร่มเย็น ร่มเงา และความสุขกับลูกหลานผู้เข้ามาพึ่งพิง แม้จะเหน็ดเหนื่อยกับภาระสาหัสนี้ก็มิเคยย่อท้อ

กระเทาะเปลือกชีวิต ในหลายๆ ครอบครัวที่มีมุมมองต่างกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.