คอนโดมิเนียม

คอนโดมิเนียม เป็นเรื่องเกี่ยวกับ คนกลุ่มหนึ่งหลากหลายชีวิต  ที่ย้ายมาอาศัยในคอนโดมิเนียมสุดหรูแห่งหนึ่ง  ซึ่งโครงการคอนโดมิเนียมนี้ มีปัญหาเรื่อง วัสดุก่อสร้าง โครงสร้างไม่ดี มีคนทักท้วงว่ามันจะถล่ม แต่ก็ไม่มีใครเชื่อ  สุดท้ายก็เกิดหายนะขึ้นกับคนที่มาอาศัยในคอนโดกลุ่มนี้

นักแสดงละคร คอนโดมิเนียม

ฉัตรชัย เปล่งพานิช
กาญจนา จินดาวัฒน์
อภิชาติ หาลำเจียก
สมภพ เบญจาธิกุล
เปียทิพย์ คุ้มวงศ์
มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
ยมนา ชาตรี
วรารัตน์ เทพโสธร
สุมาลี ชาญภูมิดล
ภาคภูมิ สายสุดใจ
พนิดา นิลรัตน์

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.