กุหลาบที่ไร้หนาม

ออกอากาศทาง ช่อง 7 ปี 2540 (กันตนา) แสดงนำโดย.. นพพล โกมารชุน, ปรียานุช ปานประดับ, อัษฎา พานิชกุล, กุลณัฐ ปรียะวัฒน์, ณัฏฐรณีย์ กรรณสูต, ฮันนี่-ภัสสร บุญยเกียรติ, บี๋-ธีระพงษ์ เหลียวรักวงศ์, เจี๊ยบ-กาญจนาพร ปลอดภัย, ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, อานนท์ สุวรรณเครือ, พอเจตน์ แก่นเพชร, วิทย์ วิจิตรานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.